top of page

Kök i Täby

Renovering av hela våning.

Rivning av del innerväggar att skapa stor öppen ytta.

Byggnation av gipstak med spothlits och inbyggd köksfläkten.

Bredspackling och målning.

Läggning av golv.

Montage av Ikea kök med vitvarör.

bottom of page